Sammen om å bedre folkehelsen

 

 

 

 

 

Utrustet

Utrustet

 

Utrustet er et aktivitetstilbud for mennesker med utfordringer innen rus og/eller psykiatri. En av hovedutfordringene ved rusavhengighet er faren for tilbakefall. Mange har glede og effekt av å bruke trening som terapi når de er i behandling, men det er ikke alltid like enkelt å oppreholde de gode vanene når man retunerer til sitt hjemmemiljø. 

Idrett Bergen Sør samarbeider tett med ulike benhandlingsinstitusjoner og andre aktuelle arenaer for å gjøre veien tilbake til hverdagen enklere for mennesker med utfordringer innen rus og/eller psykiatri. Målet med Utrustet er å tilrettelegge for at deltakerne kan opprettholde sine gode treningsvaner i hverdagen, samt føle tilhørighet i et sunt, aktivt og sosialt miljø. 

For påmelding eller spørsmål, ta kontakt med Erik.
Tlf. 95368962
aktivitet@idrettbergensor.no

 
 
Bilder fra Utrustet

Utrustet er støttet av:


 

Aktuelt for Utrustet


 

Kanotur og FunBallz på Kalandsvannet!
Helseministeren imponert over Idrett Bergen Sør
Les side 50-54, "trening i stedet for rus"
Fysisk aktivitet og psykiske lidelser
Trening mot psykiske problemer
Powered by Cornerstone