Sammen om å bedre folkehelsen

 

 

 

 

 

MEGA For Alle

MEGA For Alle

 

MEGA står for Mestring, Energi, Glede og Aktivitet. Disse ordene beskriver hva vi ønsker å oppnå med dette tilbudet. I 2014-2017 har vi hatt støtte fra Extrastiftelsen til MEGA. Høsten 2017 fikk vi innvilget tilskudd fra Extrastiftelsen til et 3-årig videreføringsprosjekt, kalt MEGA- for alle.

Barn og unge med diagnoser som autisme, asperbergers og ad/hd finner seg gjerne ikke tilrette i ordinære idrettstilbud. Gjennom MEGA- for alle ønsker vi å gi denne målgruppen et tilrettelagt aktivitetstilbud hvor det er fokus på trygge rammer, individualitet i gruppe, mestring, forutsigbarhet og spenning gjennom fysisk aktivitet.

Siden 2013 har vi hatt tilrettelagt tilbud for målgruppen. Vi har nå 6 klatregrupper i IL Gneist i Sandslihallen, 1 basistreningsgruppe i Kalandseid IL og 1 åpen hall og bassengtilbud i samarbeid med Delfana Svømmeklubb. Et godt samarbeid med idrettslagene og aktører som Barne- og ungdomspsykiatrien, PPT og Autismeforeningen har bidratt til at vi kan ha tilbud for denne målgruppen. Gjennom et samarbeid med Energisenteret for barn og unge ved Haukeland universitetssjukehus og Hordaland Idrettskrets jobber vi med kompetanseheving i idrettslagene, samt mot at alle i målgruppen skal få mulighet om plass på våre tilbud.

Kontaktinfo MEGA Basis Kaland finner du her

Kontaktinfo MEGA klatring i regi av Gneist IL: Brit-Helen Simmenes klatre@gneist.no 

Kontaktinfo åpen hall og basseng søndag 12-14 på Energisenteret for barn og unge: Morten Solheim daglig.leder@delfana.no

 

 

 
 
Bilder fra MEGA

MEGA er støttet av:


 

Aktuelt for AktiVane


Ny nettressurs www.tryggeutovere.no
Et nytt verktøy for deg som trener, aktivitetsleder og foresatt!
Les mer

Powered by Cornerstone