Sammen om å bedre folkehelsen

 

 

 

 

 

MEGA For Alle

MEGA For Alle

 

MEGA står for Mestring, Energi, Glede og Aktivitet. Disse ordene beskriver hva vi ønsker å oppnå med dette tilbudet. I 2014-2017 har vi hatt støtte fra Extrastiftelsen til MEGA. Høsten 2017 fikk vi innvilget tilskudd fra Extrastiftelsen til et 3-årig videreføringsprosjekt, kalt MEGA- for alle.

Barn og unge med diagnoser som autisme, asperbergers og ad/hd finner seg gjerne ikke tilrette i ordinære idrettstilbud. Gjennom MEGA- for alle ønsker vi å gi denne målgruppen et tilrettelagt aktivitetstilbud hvor det er fokus på trygge rammer, individualitet i gruppe, mestring, forutsigbarhet og spenning gjennom fysisk aktivitet.

Siden 2013 har vi hatt tilrettelagt tilbud for målgruppen. Vi har nå 6 klatregrupper i IL Gneist i Sandslihallen, 1 basistreningsgruppe i Kalandseid IL og 1 åpen hall tilbud i samarbeid med Autismeforeningen. Et godt samarbeid med idrettslagene og aktører som Barne- og ungdomspsykiatrien, PPT og Autismeforeningen har bidratt til at vi kan ha tilbud for denne målgruppen. Gjennom et samarbeid med Energisenteret for barn og unge ved Haukeland universitetssjukehus og Hordaland Idrettskrets jobber vi med kompetanseheving i idrettslagene, samt mot at alle i målgruppen skal få mulighet om plass på våre tilbud.

For mer informasjon ta kontakt med Mona Torvund på telefon      907 00 388 eller på mail mona@idrettbergensor.no 

 

 
 
Bilder fra MEGA

MEGA er støttet av:


 

Aktuelt for MEGA


Powered by Cornerstone