Sammen om å bedre folkehelsen

 

 

 

 

 

Ansatte i Idrett Bergen Sør

Vår adresse er Slåtthaugvegen 144, 5222 Nesttun

 

Elise Birkelend

Daglig leder

Idrett Bergen Sør


Utdanning: Folkehelsearbeid

E-post: elise@idrettbergensor.no

Tlf: 926 19 488 

 

"Jeg har selv aldri drevet med spesefikk idrett, men har alltid vært aktiv. Jeg er sikker på at alle kan ha glede og utbytte av fysisk aktivitet så lenge det blir tilrettelagt. Det er noe vi har fokus på i Idrett Bergen Sør"

 

Even Haganes

Ressurskoordinator

Idrett Bergen Sør


Utdanning: Idrett

E-post: even@idrettbergensor.no

Tlf: 451 40 071

 

"Til tross for  store ulikheter innen idretten så er det også mange fellesnevnere som  fysiske og mentale utfordinger, mestringsfølelse og kanskje aller viktigst en tilhørighet i et sosialt fellesskapp. I Idrett Bergen Sør jobber vi for å tilrettelegge det slik at andre mennesker også kan få oppleve dette igjennom å være i fysisk aktivitet."

Mona Torvund

Ressurskoordinator

Idrett Bergen Sør


Utdanning: Idrett

E-post: mona@idrettbergensor.no

Tlf: 907 00 388

 

"Fysisk aktivitet og idrett har vært en stor del av livet mitt og har vært med på å forme meg til det mennesket jeg er i dag. Idrett og aktivitet utfordrer fysisk og psykisk, den bygger vennskap, skaper tilhørighet og den gir tro på egne evner. Hos Idrett Bergen Sør jobber vi for at alle skal få muligheten til å kjenne på godene av fysisk aktivitet.  Jeg er av oppfatning at «litt er bedre enn ingenting», og med dette i bakhodet håper jeg vi ses til aktivitet!"

Ida Oline Lillealtern

Ida Oline Lillealtern

Daglig leder

Idrett Bergen Sør


Utdanning: Folkehelsearbeid

E-post: ida@idrettbergensor.no

Tlf: 930 93 808

 

"Jeg har vært aktiv hele livet, og har gjennom å delta i organisert idrett kjent på mestring og tilhørighet. For meg har det å være i aktivitet gitt meg mange positive effekter, og å være aktiv sammen med andre gir meg mye energi og glede. I Idrett Bergen Sør vil jeg at andre skal få oppleve gleden med en idrett som man liker og kjenne på hvor gøy det er å være aktiv sammen med andre!"

Powered by Cornerstone