Sammen om å bedre folkehelsen

 

 

 

 

 

Idrettslek

Idrettslek
Idrettslek er én time gratis idrettslek i uken rett etter skoletid, for elever i innføringsklasser/velkomstklasser i Bergen Kommune. Aktiviteten holdes i gymsalen til skolen, for å gjøre tilbudet enda lettere med tanke på reisevei.

Tilbudet er tenkt som et supplement for de elevene som går videre i ordinære idrettstilbud, samt en fast trening for de som av ulike årsaker ikke ønsker å være en del av et idrettslag. Målsetningen er at elevene skal oppleve mestring, felleskap og glede gjennom fysisk aktivitet. For hver trening vil det være ulike tema basert på flere av idrettstilbudene som finnes i nærmiljøet. Uavhengig av hva som er tema, blir øktene lagt opp slik at aktivitetene oppleves enkel å mestre.

Om elevene ønsker, får de gratis bistand til å starte opp i ordinære idrettslag og følge til første trening.

Prosjektet er i samarbeid med Vestland Idrettskrets, Bergen Kommune Etat for Idrett samt skoler i Bergen Kommune.

I 2023 samarbeider vi med fire barneskoler og en ungdomsskole i bydelene Fana, Bergenhus og Fyllingsdalen.

For mer info, ta gjerne kontakt på
Tlf. 954 58 401/ prosjekt@idrettbergensor.no

Powered by Cornerstone