Sammen om å bedre folkehelsen

 

 

 

 

 

Evig Aktiv

Evig Aktiv

Idrett Bergen Sør har siden 2012 tilbudt seniortrim for innbyggere i Fana og Ytrebygda.
Per dags dato har vi to ulike konsept: Lett trim med fokus på balanse, styrke og bevegelighet, her brukes stol som hjelpemiddel. I tillegg har vi litt tøffere sirkeltrening i sal, hvor vi bruker kroppsvekt og annet utstyr. Vi fører venteliste på gruppene som er fulltegnet og har løpende påmelding.


Ved spørsmål eller påmelding, ta kontakt med Inga Drågum.
Telefon:   926 31 834
Mail:       prosjekt@idrettbergensor.no 


Lett trim med stol:

Smørås klubbhus – mandag 11:00-12:00 eller 12:15-13:15 

Kaland – mandag 12:00-12:45 (FULLT)

Nesttun –  tirsdag   11:00-12:00 (FULLT) 

Ytrebygda –  tirsdag 14:30-15:30 (FULLT)

Bjarghuset – onsdag: 11:00-12:00 

Gneist klubbhus – torsdag 11:00-12:00

 

Sirkeltrening 

Sandslihallen – tirsdag 15:00-16:00 (FULLT)

Bjarghuset –  onsdag 11:00-12:00 (FULLT)

Bjarghuset –  onsdag 12:15-13:15 

Bjarghuset – mandag 11:00-12:00 (FULLT)

Bjarghuset – mandag 12:15-13:15 

Fana Arena – torsdag 11:00-12:00 (FULLT)

 

Informasjon om "Evig Aktiv"

I følge Helsedirektoratet er helse og funksjonsdyktighet avgjørende for livskvalitet i eldre år. Studier viser klare sammenhenger mellom fysisk aktivitet, god helse og funksjonsdyktighet. Fysisk aktivitet er viktigere desto eldre man blir. Ingen annen gruppe i befolkningen har større nytte av fysisk aktivitet enn eldre.Til tross for dette er andelen fysisk aktive personer synkende med økende alder.  

Formålet med dette tilbudet er å inkludere eldre mennesker i idrettslagene og gi dem et trygt og godt aktivitetstilbud på dagtid. Tilbudet er sykdomsforebyggende og helsefremmende samtidig som det gir eldre et sosialt nettverk. Evig aktiv er vårt tilbud til hjemmeboende seniorer. Det er enkel trening som tilpasses til den enkeltes forutsetninger. 

Bilder fra Evig Aktiv

Aktuelt for Evig Aktiv


 

Evig Aktiv - oppstart uke 34
Nyhet: Evig Aktiv mosjon
Utendørs mosjonstilbud
Les mer
200 aktive seniorer, fremdeles plass til flere
«Eldre som er fysisk aktive og i god fysisk form vil i større grad kunne være selvhjulpne i hverdagen og kan bo hjemme lengre» (Helsedirektoratet, 2019).
Les mer
Bli med på tur i Hordnesskogen!
Evig Aktiv fortsetter med ukentlig turgruppe!
Les mer
Ny Evig Aktiv sirkeltreningsgruppe!
Powered by Cornerstone