Sammen om å bedre folkehelsen

 

 

 

 

 

Evig Aktiv

Evig AktivIdrett Bergen Sør har siden 2012 tilbudt seniortrim for innbyggere i Fana og Ytrebygda.
Per dags dato har vi to ulike konsept: Lett trim med fokus på balanse, styrke og bevegelighet, her brukes stol som hjelpemiddel. I tillegg har vi litt tøffere sirkeltrening i sal, hvor vi bruker kroppsvekt og annet utstyr. Vi fører venteliste på gruppene som er fulltegnet og har løpende påmelding.

Ta gjerne kontakt dersom du ønsker å stå på venteliste på en av gruppene, eller få tilbud om plass på en ledig gruppe. Vi vil også vurdere å starte opp nye grupper dersom det blir stor etterspørsel. 

Ved spørsmål eller påmelding, ta kontakt med Inga Drågum.
Telefon:   926 31 834
Mail:       prosjekt@idrettbergensor.no 


Lett trim med stol:

Smørås klubbhus – Mandag 11:00 - 12:00 eller 12:15 - 13:15 (FULLT)

Kaland – Mandag 12:00 - 12:45 (FULLT)

Nesttun –  Tirsdag   11:00 - 12:00 (FULLT) 

Ytrebygda –  Tirsdag 14:30 - 15:30 

Bjarghuset – Onsdag: 11:00 - 12:00

Gneist klubbhus – Torsdag 11:00 - 12:00

 

Sirkeltrening 

Sandslihallen – Tirsdag 15:00 - 16:00 (FULLT)

Bjarghuset –  Mandag 10:00 - 11:00 

Bjarghuset –  Mandag 11:00  - 12:00 

Bjarghuset – Onsdag 10:00 - 11:00 

Bjarghuset – Onsdag 11:00 - 12:00 (FULLT)

Fana Arena – Torsdag 11:00 - 12:00 

 

Informasjon om "Evig Aktiv"

I følge Helsedirektoratet er helse og funksjonsdyktighet avgjørende for livskvalitet i eldre år. Studier viser klare sammenhenger mellom fysisk aktivitet, god helse og funksjonsdyktighet. Fysisk aktivitet er viktigere desto eldre man blir. Ingen annen gruppe i befolkningen har større nytte av fysisk aktivitet enn eldre.Til tross for dette er andelen fysisk aktive personer synkende med økende alder.  

Formålet med dette tilbudet er å inkludere eldre mennesker i idrettslagene og gi dem et trygt og godt aktivitetstilbud på dagtid. Tilbudet er sykdomsforebyggende og helsefremmende samtidig som det gir eldre et sosialt nettverk. Evig aktiv er vårt tilbud til hjemmeboende seniorer. Det er enkel trening som tilpasses til den enkeltes forutsetninger. 

Bilder fra Evig Aktiv

Aktuelt for Evig Aktiv


 

Turplan Evig Aktiv Viljesterk Sommer 2021 (Mai-Juni)
Her er en oversikt over turene frem mot sommeren. Påmelding til Inga på telefon: 92631834
Les mer
Turplan våren 2021 - Del 2 (april-mai)
Tren hjemme med Stoltrening 60 minutter - nivå 2 -
Tren hjemme med Stoltrening 60 minutter - nivå 1 -
Gratis kurs i fallforebyggende trening og aktivitet for eldre
Helsedirektoratet tilbyr gratis BASIS-kurs
Les mer
Powered by Cornerstone