Sammen om å bedre folkehelsen

 

 

 

 

 

Oppfølgingssamling med Ungdom For Ungdom

 

Tiligere i høst ble deltakerne i prosjektet vårt Ungdom for Ungdom sendt på Ungdomslederkurs. Målet var da å gjøre dem i stand til å bli dyktige ledere og lære dem hvordan de skal skape aktivitet for andre. Under dette oppholdet startet også ungdommene planleggingsarbeidet med sine idrettsskoler og arrangement som de i løpet av våren skal gjennomføre i sitt idrettslag.

I forlengelse av dette kurset samlet vi nå ungdommene til en oppfølgingssamling, det skjedde 28 november i Smårås IL sitt klubbhus. Her fikk ungdommene med støtte fra coachene mulighet til å presentere sine ideer, og jobbe videre med sitt arrangement/idrettsskole. Daglige ledere/aktivitetskoordinatorer fra idrettslagene stilte også på denne samlingen slik at ungdommene raskt kunne få svar på hvilken rammer de hadde å forholde seg til i planleggingen av sin Idrettsskole/arrangement. 

Ungdommene var engasjerte og hadde en rekke gode ideer og spørsmål. Engasjementet og energien i lokalet steg flere hakk da vi serverte pizza og arrangerte en konkurranse bestående av en hinderlløype som skulle gjennomføres med svimlebriller. Utrolig gøy og kan anbefales andre å prøve!

Vi i Idrett Bergen Sør gleder oss virkelig til å være med på arbeidet og gjennomføringen av ungdommens frentidige idrettsskoler og arrangemt.

Lykke til!

 

Oppfølgingssamling med Ungdom For Ungdom

 

 

Oppfølgingssamling med Ungdom For Ungdom

 

 

Oppfølgingssamling med Ungdom For Ungdom

 

 

Oppfølgingssamling med Ungdom For Ungdom

 

 

Oppfølgingssamling med Ungdom For Ungdom

 

 

Oppfølgingssamling med Ungdom For Ungdom

 

 

 

 
 

Oppfølgingssamling med Ungdom For Ungdom

 

Tiligere i høst ble deltakerne i prosjektet vårt Ungdom for Ungdom sendt på Ungdomslederkurs. Målet var da å gjøre dem i stand til å bli dyktige ledere og lære dem hvordan de skal skape aktivitet for andre. Under dette oppholdet startet også ungdommene planleggingsarbeidet med sine idrettsskoler og arrangement som de i løpet av våren skal gjennomføre i sitt idrettslag.

I forlengelse av dette kurset samlet vi nå ungdommene til en oppfølgingssamling, det skjedde 28 november i Smårås IL sitt klubbhus. Her fikk ungdommene med støtte fra coachene mulighet til å presentere sine ideer, og jobbe videre med sitt arrangement/idrettsskole. Daglige ledere/aktivitetskoordinatorer fra idrettslagene stilte også på denne samlingen slik at ungdommene raskt kunne få svar på hvilken rammer de hadde å forholde seg til i planleggingen av sin Idrettsskole/arrangement. 

Ungdommene var engasjerte og hadde en rekke gode ideer og spørsmål. Engasjementet og energien i lokalet steg flere hakk da vi serverte pizza og arrangerte en konkurranse bestående av en hinderlløype som skulle gjennomføres med svimlebriller. Utrolig gøy og kan anbefales andre å prøve!

Vi i Idrett Bergen Sør gleder oss virkelig til å være med på arbeidet og gjennomføringen av ungdommens frentidige idrettsskoler og arrangemt.

Lykke til!

 

Oppfølgingssamling med Ungdom For Ungdom

 

 

Oppfølgingssamling med Ungdom For Ungdom

 

 

Oppfølgingssamling med Ungdom For Ungdom

 

 

Oppfølgingssamling med Ungdom For Ungdom

 

 

Oppfølgingssamling med Ungdom For Ungdom

 

 

Oppfølgingssamling med Ungdom For Ungdom

 

 

 

 

Oppfølgingssamling med Ungdom For Ungdom

 

Tiligere i høst ble deltakerne i prosjektet vårt Ungdom for Ungdom sendt på Ungdomslederkurs. Målet var da å gjøre dem i stand til å bli dyktige ledere og lære dem hvordan de skal skape aktivitet for andre. Under dette oppholdet startet også ungdommene planleggingsarbeidet med sine idrettsskoler og arrangement som de i løpet av våren skal gjennomføre i sitt idrettslag.

I forlengelse av dette kurset samlet vi nå ungdommene til en oppfølgingssamling, det skjedde 28 november i Smårås IL sitt klubbhus. Her fikk ungdommene med støtte fra coachene mulighet til å presentere sine ideer, og jobbe videre med sitt arrangement/idrettsskole. Daglige ledere/aktivitetskoordinatorer fra idrettslagene stilte også på denne samlingen slik at ungdommene raskt kunne få svar på hvilken rammer de hadde å forholde seg til i planleggingen av sin Idrettsskole/arrangement. 

Ungdommene var engasjerte og hadde en rekke gode ideer og spørsmål. Engasjementet og energien i lokalet steg flere hakk da vi serverte pizza og arrangerte en konkurranse bestående av en hinderlløype som skulle gjennomføres med svimlebriller. Utrolig gøy og kan anbefales andre å prøve!

Vi i Idrett Bergen Sør gleder oss virkelig til å være med på arbeidet og gjennomføringen av ungdommens frentidige idrettsskoler og arrangemt.

Lykke til!

 

Oppfølgingssamling med Ungdom For Ungdom

 

 

Oppfølgingssamling med Ungdom For Ungdom

 

 

Oppfølgingssamling med Ungdom For Ungdom

 

 

Oppfølgingssamling med Ungdom For Ungdom

 

 

Oppfølgingssamling med Ungdom For Ungdom

 

 

Oppfølgingssamling med Ungdom For Ungdom

 

 

 

 

Oppfølgingssamling med Ungdom For Ungdom

 

Tiligere i høst ble deltakerne i prosjektet vårt Ungdom for Ungdom sendt på Ungdomslederkurs. Målet var da å gjøre dem i stand til å bli dyktige ledere og lære dem hvordan de skal skape aktivitet for andre. Under dette oppholdet startet også ungdommene planleggingsarbeidet med sine idrettsskoler og arrangement som de i løpet av våren skal gjennomføre i sitt idrettslag.

I forlengelse av dette kurset samlet vi nå ungdommene til en oppfølgingssamling, det skjedde 28 november i Smårås IL sitt klubbhus. Her fikk ungdommene med støtte fra coachene mulighet til å presentere sine ideer, og jobbe videre med sitt arrangement/idrettsskole. Daglige ledere/aktivitetskoordinatorer fra idrettslagene stilte også på denne samlingen slik at ungdommene raskt kunne få svar på hvilken rammer de hadde å forholde seg til i planleggingen av sin Idrettsskole/arrangement. 

Ungdommene var engasjerte og hadde en rekke gode ideer og spørsmål. Engasjementet og energien i lokalet steg flere hakk da vi serverte pizza og arrangerte en konkurranse bestående av en hinderlløype som skulle gjennomføres med svimlebriller. Utrolig gøy og kan anbefales andre å prøve!

Vi i Idrett Bergen Sør gleder oss virkelig til å være med på arbeidet og gjennomføringen av ungdommens frentidige idrettsskoler og arrangemt.

Lykke til!

 

Oppfølgingssamling med Ungdom For Ungdom

 

 

Oppfølgingssamling med Ungdom For Ungdom

 

 

Oppfølgingssamling med Ungdom For Ungdom

 

 

Oppfølgingssamling med Ungdom For Ungdom

 

 

Oppfølgingssamling med Ungdom For Ungdom

 

 

Oppfølgingssamling med Ungdom For Ungdom

 

 

 

 
Powered by Cornerstone