Sammen om å bedre folkehelsen

 

 

 

 

 

 

Even Haganes

Aktivitetskoordinator

Idrett Bergen Sør


Utdanning: Idrett

E-post: even@idrettbergensor.no

Tlf: 451 40 071

"Jeg har vært aktiv hele livet, både inne og ute, i individuell og i lagidretter der fellesnevnenren har vært aktivitetsglede og mestring. Til tross for store ulikheter innen idretten så er det også mange likheter som fysiske og mentale utfordringer, mestringsfølelse og kanskje aller viktigst en tilhørighet i et sosialt fellesskap. I Idrett Bergen Sør jobber vi for å tilrettelegge det slik at andre mennesker også kan få oppleve dette igjennom å være i fysisk aktivitet."

 
Powered by Cornerstone