Sammen om å bedre folkehelsen

 

 

 

 

 

 

Benedikte Wie Pedersen

Prosjektkoordinator

Kontaktperson Idrettslek


Utdanning: Sykepleier og Idrett

E-post: prosjekt@idrettbergensor.no

Tlf: 954 58 401

"Som utøver store deler av livet innen cheerleading, har jeg fått erfare hvor betydningsfullt et inkluderende idrettsliv kan og skal være. Jeg ønsker å tilrettelegge for at alle skal få oppleve slik aktivitetsglede, uavhengig av helsestatus og tidligere erfaring med fysisk aktivitet!
På den måten kan vi styrke ikke bare det fysiske - men også det sosiale og psykiske. Det er det viktig for meg å bidra med!"

 
Powered by Cornerstone