Sammen om å bedre folkehelsen

 

 

 

 

 

Refleksjoner fra praksis

Folkehelsestudentene Camilla og Pia sine refleksjoner fra praksis

I uke 23 og 24 har vi, Camilla og Pia, tatt del i praksis hos Idrett Bergen Sør.

Disse ukene har lært oss mye om variert aktivisering av ulike samfunnsgrupper, og det fine samholdet som skapes gjennom aktivitet. 

Travle, innholdsrike dager, med masse innhold ga oss oversikt over arbeidet Idrett Bergen Sør gjør. Det er tydelig at IBS har omsorgsfulle ansatte, som bryr seg om deltakerne sine. I tillegg til de aktive delene av arbeidet deres, har vi fått erfart den administrative delen også. Det er lærerikt å se hva som ligger bak en vellykket forening. IBS tilbyr også én til én-trening, som gir mer tid til den enkelte deltakeren. Dette forstår vi at har stor betydning, da det er givende for begge parter. 

Refleksjoner vi har gjort hver for oss:

Pia: Jeg har sett hvordan folkehelsearbeid kan utøves i praksis, og har hatt stor glede av tilbudene IBS legger frem. Aktivitetene er viktige for deltakerne, både for den fysiske og psykiske helsen. Gjennom denne praksisperioden har jeg sett hvordan de ansatte genuint bryr seg om deltakernes velvære, og det gjør meg glad å vite at IBS er et tilgjengelig tilbud for de som trenger det. Jeg tror arbeidet deres viser mange hvordan en kan være aktiv på en sosial, kreativ og gøy måte. 

Camilla: I denne praksisperioden har jeg lært mye om Idrett Bergen Sør og det flotte arbeidet de gjør for folkehelsen. Det har vært fint å se at alle blir inkludert og at de når ut til så mange målgrupper. Det er også veldig fint å se at det er så mange deltakere som benytter seg av Idrett Bergen Sør sitt arbeid. Jeg syns også det er bra at vi har fått vært på de fleste aktivitetene som IBS tilbyr. 

Tusen takk for at vi fikk være med dere, i to uker!

Refleksjoner fra praksis

 

 

Mvh Camilla og Pia

 
Powered by Cornerstone