Sammen om å bedre folkehelsen

 

 

 

 

 

Refleksjoner fra praksis i Idrett Bergen Sør

Folkehelsestudenter uke 10 og 11

Praksisrapport - 19.3.21

Til tross for Covid-19 har vi fått muligheten til å ha en svært vellykket praksisperiode hos Idrett Bergen Sør.

Idrett Bergen Sør (IBS) tilbyr aktivitetstilbud for barn og unge, voksne, eldre og de som er i mammaperm. Visjonen til IBS handler i stor grad om å møte de individene som ellers kanskje ikke har et innpass i idretten. Til tross for sitt samarbeid med en rekke ulike idrettslag, er det heller ikke nødvendigvis idrett eller idrettsprestasjon som står i fokus – men heller det å tilby en arena som øker den sosiale tilhørigheten.

Praksisoppholdet i uke 10 og 11 (2021) har vært preget av koronarestriksjoner derav færre aktivitetstilbud og færre tillatte store ansamlinger. Også rekruttering til nye prosjekter har vært en større utfordring, og oppmøte på aktivitetstilbudene har derfor også vært lavere. Det er veldig synd å se, da vi nå er i tid der slike tilbud er viktigere enn noen gang.

Gjennom praksisoppholdet har vi likevel fått kjennskap til de ulike tilbudene IBS tilbyr, da spesielt Stø kurs og Utrustet Ung. Vi har fått lov til å følge Erik gjennom aktiviteter som klatring, turgåing, Crossfit, frisbeegolf og bowling. Det har vært spesielt givende å se hvordan deltakerne på klatring i Utrustet Ung opplevde mestringsfølelse og tilhørighet i en slik gruppe. De usynlige behovene denne gruppen kan så vidt identifiseres i en slik setting, noe som også viser til betydningen av tilbudet.

Prosjektet Stø kurs har fokus på å danne sosiale relasjoner, sunne fritidsinteresser og gode mestringsopplevelser for ungdom mellom 13-19 år i område Fana og Ytrebygda. Målet for prosjektet er at disse ungdommene skal fylle opp hverdagen og fritiden sin med meningsfulle og positive aktiviteter. På grunn av Covid-19 har ikke deltagelsen vært like stor som behovet skulle tilsi. Vi fikk blant annet være med på klatring. For oss så dette ut som en veldig god aktivitet for ungdommen og det var tydelig at de opplevde mestring og hadde det hyggelig mens de var på aktiviteten. Vi opplevde instruktørene (Even) og (Erik) som veldig dyktige og det var tydelig at de var gode forbilder for ungdommen. 

Organisasjonen Idrett Bergen Sør har svært engasjerte ansatte og ansatte som jobber på spreng mot et felles mål; aktivitet for alle. Det er både motiverende og inspirerende å følge med på deres engasjement, og det gir absolutt mersmak til å drive lignende arbeid selv. Ikke bare er de gode på å engasjere deltakerne de jobber med, men også miljøet dem imellom er særegent og samarbeidet er tydelig.

 

Frida, Tor og Helene – Folkehelse, HVL

 
Powered by Cornerstone