Sammen om å bedre folkehelsen

 

 

 

 

 

Ta vare på din egen psykiske helse!

Ta vare på din egen psykiske helse!

Å opprettholde god psykisk helse er vel så viktig som den fysiske helsen, særlig i tiden vi nå er inne i. Bergen kommune sine nye retningslinjer og smittevernskrav (fom.7.november) som har til hensikt å bremse ytterligere spredning av viruset er noe IBS også stiller seg bak. Vi deltar i dugnaden for å redusere smitte og følger til enhver tid både nasjonale og lokale smittevernsregler. Per dags dato er det derfor både hos oss og andre aktører begrenset med felles aktiviteter og kulturtilbud for voksne og eldre. Disse tilbudene er for mange helt essensielle når det gjelder å opprettholde god psykisk helse. Vi må derfor nå være litt mer kreative for å finne det som gir oss positivitet og mening i hverdagen. I anledning verdensdagen for psykisk helse den 10.oktober i år ble det rettet et ekstra stort fokus på det at vi bør vise interesse for og gi oppmerksomhet til andre mennesker oss. Her ble det oppfordret til å gi ekstra tid til hverandre. Vi vet at gode relasjoner er basen for god psykisk helse. Helsedirektoratet har også kommet opp med 5 råd for hvordan DU kan bedre og opprettholde god psykiske helse. Her ser vi at omtanke for andre, fysisk aktivitet og det felleskapet det utgjør er en svært viktig del av bildet.

  1. Knytt bånd
  2. Vær aktiv
  3. Vær oppmerksom
  4. Fortsett å lære
  5. Gi til andre

Rådene innebærer blant annet at du i denne perioden oppfordres å ta initiativ til å invitere en venn eller bekjent med på gåtur. Det er også lurt å ha noen faste avtaler med deg selv eller andre i løpet av uken. Blant annet kan du også utforske nye veier i nærområdet eller lære deg en ny matrett. Å kunne hjelpe en venn og spre rundt deg med smil på gaten vil også bidra positivt for både din egen og andres psykiske helse i denne tiden.

Vær oppmerksom. Vis interesse. Spør mer. Verdensdagen for helse 2020.

 les mer om psykisk helse og verdensdagen her!

 
Powered by Cornerstone