Sammen om å bedre folkehelsen

 

 

 

 

 

Ny nettressurs www.tryggeutovere.no

Ny nettressurs www.tryggeutovere.no

Et nytt verktøy for deg som trener, aktivitetsleder og foresatt!

Idrett Bergen Sør har siden 2019 hatt en rolle i nettverket Knutepunktet, som er et satsingsprosjekt i klyngesamarbeidet Idrettscampus Bergen. I regi av prosjektet Knutepunktet er det nå lansert en ny nettressurs Trygge Utøvere, med tilhørende kurs våren 2021. På denne nettressursen kan alle som arbeider med fysisk aktivitet for barn og unge finne tips og råd for tilrettelegging og inkludering av barn og unge med usynlige behov i fysisk aktivitet.

Fysisk aktivitet er ikke bare bra for helsen – det er også en fantastisk arena for bevegelsesglede, mestring og sosial tilhørighet. Det er dessverre kjent at en del barn og unge faller ut av idrett og annen frivillig aktivitet tidlig. Dette gjelder særlig barn og unge som har behov for ekstra tilrettelegging for å finne seg til rette i aktivitet og trives i aktiviteten.

Idrett Bergen Sør ønsket tidlig å gjøre noe for å ivareta disse barna i fysisk aktivitet og i 2013 ble derfor prosjektet MEGA for alle startet. Per dags dato er det 3 operative tilbud i regi av MEGA- for alle. Vi vet at fysisk aktivitet og idrett er en viktig arena for å skape tilhørighet, oppleve mestring og tilegne seg allsidig bevegelseserfaring, som også kan ha overføringsverdi til flere områder. Det er derfor spesielt viktig for trenere og aktivitetsledere å vite noe om hvordan man kan legge til rette for gode opplevelser med fysisk aktivitet, for alle barn.

Vestland Idrettskrets får også stadig tilbakemeldinger fra idrettslag og trenere som kunne tenke seg mer kompetanse innenfor tilrettelegging av fysisk aktivitet. Særlig formidler mange at det er behov for mer kompetanse på hvordan å håndtere barn og unge med disse "usynlige" behovene.

Idrettscampus Bergen tok utfordringen, og gjennom god samhandling mellom aktørene på møteplassen Knutepunktet er Trygge Utøvere etablert. Nettressursen «trygge utøvere», med tilhørende kurs, ble opprettet nettopp for å formidle hvordan en kan tilrettelegge for den enkelte. Prosjektgruppen og dyktige aktører har bidratt med ressursmaterialet på nettsiden og vi har stor tro på at dette er en kompetanseportal som kan komme flere til nytte.

Nettressurs og kurs

Den 3.november ble det invitert til offisiell åpning av nettressursen www.tryggeutovere.no. På denne siden kan interesserte finne konkrete tips og råd til hvordan en kan møte utøvere med ulike utfordringer som for eksempel konsentrasjonsvansker, angst, spiseforstyrrelser og rus-problematikk. I tillegg til å være en nettressurs vil det også legges til rette for praktiske kurs våren 2021. Kursene retter seg mot aktivitetsledere og trenere som ønsker å øke sin kompetanse innen feltet barn og unge med usynlige behov. Her vil det være fokus på diskusjon og praktiske oppgaver knyttet til temaene for å sikre et størst mulig læringsutbytte. Påmelding til kurs er allerede åpnet, mer informasjon på nettsiden Trygge Utøvere.

Lanseringen av nettressursen ble rammet inn med ICB-webinaret «Fysisk aktivitet for barn og unge med usynlige behov» den 3.november. På programmet stod foredrag med den erfarne treneren og kroppsøvingslæreren, Geir Bangstad, en interessant sofaprat rundt problemstillingen barn og unge med "usynlige behov", og til slutt lansering av nettressursen v/Malene fra Energisenteret for barn og unge og Mona fra Idrett Bergen Sør.

Webinaret kan ses i sin helhet på nettsiden Trygge Utøvere.

Styrke i samspill

Idrettscampus Bergen er et klyngesmarbeid mellom åtte store aktører i Vestland og har til hensikt å skape møteplasser for kompetanseutvikling og -formidling. Møteplassen ICB-Knutepunktet, med prosjektleder Lars Peder Bovim samler kompetansepersoner fra Vestland idrettskrets, Vestland fylkeskommune, Bergen kommune og Helse Bergen.
Ressursmaterialet på www.tryggeutovere.no er utarbeidet sammen med dyktige fagpersoner med særskilt kompetanse på sine utvalgte tema: Energiteamet PBU i Klinikk Psykisk Helsevern for barn og unge, Geir Bangstad, Ressursorganisasjonen for Spiseforstyrrelser, Way Back og Idrett Bergen Sør.

 
Powered by Cornerstone