Sammen om å bedre folkehelsen

 

 

 

 

 

Praksisreferat fra våre dyktige studenter!

Praksisreferat fra våre dyktige studenter!

Praksisreferat

I uke 39 og 40 har vi (Tord, Ida og Cornelia) vært i praksis hos Idrett Bergen Sør.
Vi vil begynne med å si at vi er veldig fornøyd med denne praksisperioden. På tross av Covid-19 har IBS gitt oss 2 upåklagelige uker med lærdom og erfaring.
Alle dagene har vært innholdsrike og varierte. Vi har fått et innblikk i hverdagen hos IBS og hvordan de jobber med ulike grupper i samfunnet. Å se måten de ansatte forholder seg til de ulike målgruppene har vært lærerikt. Vi har fått økt kompetanse av å gjennomføre både administrativt og praktisk arbeid. Vi har lært enda mer om hvordan vi tilpasser fysisk aktivitet for ulike målgrupper og vil ta med oss disse erfaringene videre.
Videre vil vi kort fortelle om noen refleksjoner hver av oss har gjort.

Cornelia: Jeg synes denne praksisperioden har vært svært lærerik og minneverdig.

Noe som særlig fascinerte meg med Bergen Idrett Sør er det gode arbeidsmiljøet. Å høre hvor godt de ansatte snakket om hverandre var både motiverende og inspirerende. Det er ikke gitt at det er slik som dette og det gode samarbeidet deres synes godt utad i arbeidet de gjør.

Tord: Jeg synes Idrett Bergen Sør har mange spennende prosjekt. Jeg likte at aktivitetene var så forskjellig, alt fra stoltrening med eldre, klatring med “utrustet” og kurs med ungdomsskoleelever (samt. Mye mer). Jeg fikk også et veldig godt inntrykk av de ansatte ved IBS og måten de inkluderer deltakerne sine på. Jeg ble rett og slett svært motivert av å være ilag med dem.

Ida: Det eg syns har vore kjekkast er å få lære om alt det gode folkehelsearbeidet IBS driv med. IBS er opptekne av at alle skal ha ein plass i samfunnet uansett kva ein har i bagasjen, eg er imponert over denne inkluderinga. Eg likte spesielt tilbodet dei hadde for dei eldre. Dette er ei viktig målgruppe å hugse på, og IBS inkluderer dei på ein imponerende måte.

 

Tusen takk for 2 fine uker!

 

 
Powered by Cornerstone