Sammen om å bedre folkehelsen

 

 

 

 

 

Refleksjoner fra praksis i Idrett Bergen Sør

I uke 10 og 11 hadde vi besøk av studentene Emilie og Tøger fra studiet Folkehelsearbeid på HVL. Dette er deres refleksjoner omkring vår organisasjon og vårt aktivitetstilbud!

Idrett Bergen Sør en forening bestående av idrettslagene Fana, Gneist, Bjarg, Smørås og Kalandseidet som har gått sammen om å bedre folkehelsen primært i bydelene Fana og Ytrebygda. IBS består i dag av 4 personer som arbeider opp mot målgruppene gjennom ulike prosjekter. Dette er 4 ildsjeler som virkelig brenner for det de driver med og det gjenspeiler seg i gleden som spres til deltakerne på deres aktiviteter. Gjennom observasjon og deltagelse har vi hatt gleden av å få være med på prosjektene Evig aktiv, Aktiv på arbeid og MEGA basis samt Utrustet klatring og aktiviteten i Bjørgvin Fengsel. Vi har også laget aktivitetsplaner og gjennomført egne økter. Det har vært til stor inspirasjon å se hvor viktig og og stor påvirkning disse prosjektene har ovenfor alle gruppene.

For de eldre i nærmiljøet er aktivitetene i Evig aktiv blant ukens høydepunkter. Dette er for mange deres mulighet for fysisk aktivitet og sosialisering i hverdagen og består av enten sirkeltrening eller stoltrening. I tillegg finnes det også et åpent tilbud med linedance ukentlig. Stoltreningen på Ytrebygda har blant annet en flott gjeng med hyggelige eldre damer som skaper god stemning når de synger med til «jag trodde änglarna fanns» mens de trener, vifter med armene og roper «Halleluja» alle i kor. Dette ga oss et innblikk av at aktivitetene er med på å skape glede og trivsel sammen i et fellesskap.

Aktiv på arbeid er et treningstilbud for bedrifter hvor treningen skjer i eller i forbindelse med arbeidstiden. Dette gjør tilbudet mer attraktivt for de ansatte og gjør det enkelt for travle mennesker med liten tid på ettermiddagstid til å være aktive i løpet av dagen. Dette tilbudet er noe som burde vært implementert på alle arbeidsplasser! Her mener vi at effektene av dette kan være enorme for deltakerne, bedriftene og samfunnet.

Mega Basis er et aktivitetstilbud for barn med ulike utfordringer innenfor psykisk helse, der de får gjort tilrettelagt aktivitet på ettermiddagstid. Idrett Bergen Sør har dette tilbudet i flere av idrettslagene de samarbeider med. Blant annet ute på Kalanseid hvor jeg, Emilie, har vært aktivitetsleder.

Idrett Bergen Sør gjør en enormt viktig jobb for sine deltakere, kommunen og samfunnet. Forebygging er absolutt veien å gå, og dette må få en større betydning i veien videre. Dette krever en bedre forståelse, bedre samarbeid mellom sektorene og ildsjeler som disse 4.

Vi takker for en flott praksisperiode som har gitt oss bedre forståelse og innspill på hva Idrett Bergen Sør gjør, og hva det har å si for samfunnet de berører.

Sammen om å bedre folkehelsen!

12/03-2020 Emilie Slettli og Tøger Trettsveen

Refleksjoner fra praksis i Idrett Bergen Sør
 

Refleksjoner fra praksis i Idrett Bergen Sør

I uke 10 og 11 hadde vi besøk av studentene Emilie og Tøger fra studiet Folkehelsearbeid på HVL. Dette er deres refleksjoner omkring vår organisasjon og vårt aktivitetstilbud!

Idrett Bergen Sør en forening bestående av idrettslagene Fana, Gneist, Bjarg, Smørås og Kalandseidet som har gått sammen om å bedre folkehelsen primært i bydelene Fana og Ytrebygda. IBS består i dag av 4 personer som arbeider opp mot målgruppene gjennom ulike prosjekter. Dette er 4 ildsjeler som virkelig brenner for det de driver med og det gjenspeiler seg i gleden som spres til deltakerne på deres aktiviteter. Gjennom observasjon og deltagelse har vi hatt gleden av å få være med på prosjektene Evig aktiv, Aktiv på arbeid og MEGA basis samt Utrustet klatring og aktiviteten i Bjørgvin Fengsel. Vi har også laget aktivitetsplaner og gjennomført egne økter. Det har vært til stor inspirasjon å se hvor viktig og og stor påvirkning disse prosjektene har ovenfor alle gruppene.

For de eldre i nærmiljøet er aktivitetene i Evig aktiv blant ukens høydepunkter. Dette er for mange deres mulighet for fysisk aktivitet og sosialisering i hverdagen og består av enten sirkeltrening eller stoltrening. I tillegg finnes det også et åpent tilbud med linedance ukentlig. Stoltreningen på Ytrebygda har blant annet en flott gjeng med hyggelige eldre damer som skaper god stemning når de synger med til «jag trodde änglarna fanns» mens de trener, vifter med armene og roper «Halleluja» alle i kor. Dette ga oss et innblikk av at aktivitetene er med på å skape glede og trivsel sammen i et fellesskap.

Aktiv på arbeid er et treningstilbud for bedrifter hvor treningen skjer i eller i forbindelse med arbeidstiden. Dette gjør tilbudet mer attraktivt for de ansatte og gjør det enkelt for travle mennesker med liten tid på ettermiddagstid til å være aktive i løpet av dagen. Dette tilbudet er noe som burde vært implementert på alle arbeidsplasser! Her mener vi at effektene av dette kan være enorme for deltakerne, bedriftene og samfunnet.

Mega Basis er et aktivitetstilbud for barn med ulike utfordringer innenfor psykisk helse, der de får gjort tilrettelagt aktivitet på ettermiddagstid. Idrett Bergen Sør har dette tilbudet i flere av idrettslagene de samarbeider med. Blant annet ute på Kalanseid hvor jeg, Emilie, har vært aktivitetsleder.

Idrett Bergen Sør gjør en enormt viktig jobb for sine deltakere, kommunen og samfunnet. Forebygging er absolutt veien å gå, og dette må få en større betydning i veien videre. Dette krever en bedre forståelse, bedre samarbeid mellom sektorene og ildsjeler som disse 4.

Vi takker for en flott praksisperiode som har gitt oss bedre forståelse og innspill på hva Idrett Bergen Sør gjør, og hva det har å si for samfunnet de berører.

Sammen om å bedre folkehelsen!

12/03-2020 Emilie Slettli og Tøger Trettsveen

Refleksjoner fra praksis i Idrett Bergen Sør

Refleksjoner fra praksis i Idrett Bergen Sør

I uke 10 og 11 hadde vi besøk av studentene Emilie og Tøger fra studiet Folkehelsearbeid på HVL. Dette er deres refleksjoner omkring vår organisasjon og vårt aktivitetstilbud!

Idrett Bergen Sør en forening bestående av idrettslagene Fana, Gneist, Bjarg, Smørås og Kalandseidet som har gått sammen om å bedre folkehelsen primært i bydelene Fana og Ytrebygda. IBS består i dag av 4 personer som arbeider opp mot målgruppene gjennom ulike prosjekter. Dette er 4 ildsjeler som virkelig brenner for det de driver med og det gjenspeiler seg i gleden som spres til deltakerne på deres aktiviteter. Gjennom observasjon og deltagelse har vi hatt gleden av å få være med på prosjektene Evig aktiv, Aktiv på arbeid og MEGA basis samt Utrustet klatring og aktiviteten i Bjørgvin Fengsel. Vi har også laget aktivitetsplaner og gjennomført egne økter. Det har vært til stor inspirasjon å se hvor viktig og og stor påvirkning disse prosjektene har ovenfor alle gruppene.

For de eldre i nærmiljøet er aktivitetene i Evig aktiv blant ukens høydepunkter. Dette er for mange deres mulighet for fysisk aktivitet og sosialisering i hverdagen og består av enten sirkeltrening eller stoltrening. I tillegg finnes det også et åpent tilbud med linedance ukentlig. Stoltreningen på Ytrebygda har blant annet en flott gjeng med hyggelige eldre damer som skaper god stemning når de synger med til «jag trodde änglarna fanns» mens de trener, vifter med armene og roper «Halleluja» alle i kor. Dette ga oss et innblikk av at aktivitetene er med på å skape glede og trivsel sammen i et fellesskap.

Aktiv på arbeid er et treningstilbud for bedrifter hvor treningen skjer i eller i forbindelse med arbeidstiden. Dette gjør tilbudet mer attraktivt for de ansatte og gjør det enkelt for travle mennesker med liten tid på ettermiddagstid til å være aktive i løpet av dagen. Dette tilbudet er noe som burde vært implementert på alle arbeidsplasser! Her mener vi at effektene av dette kan være enorme for deltakerne, bedriftene og samfunnet.

Mega Basis er et aktivitetstilbud for barn med ulike utfordringer innenfor psykisk helse, der de får gjort tilrettelagt aktivitet på ettermiddagstid. Idrett Bergen Sør har dette tilbudet i flere av idrettslagene de samarbeider med. Blant annet ute på Kalanseid hvor jeg, Emilie, har vært aktivitetsleder.

Idrett Bergen Sør gjør en enormt viktig jobb for sine deltakere, kommunen og samfunnet. Forebygging er absolutt veien å gå, og dette må få en større betydning i veien videre. Dette krever en bedre forståelse, bedre samarbeid mellom sektorene og ildsjeler som disse 4.

Vi takker for en flott praksisperiode som har gitt oss bedre forståelse og innspill på hva Idrett Bergen Sør gjør, og hva det har å si for samfunnet de berører.

Sammen om å bedre folkehelsen!

12/03-2020 Emilie Slettli og Tøger Trettsveen

Refleksjoner fra praksis i Idrett Bergen Sør

Refleksjoner fra praksis i Idrett Bergen Sør

I uke 10 og 11 hadde vi besøk av studentene Emilie og Tøger fra studiet Folkehelsearbeid på HVL. Dette er deres refleksjoner omkring vår organisasjon og vårt aktivitetstilbud!

Idrett Bergen Sør en forening bestående av idrettslagene Fana, Gneist, Bjarg, Smørås og Kalandseidet som har gått sammen om å bedre folkehelsen primært i bydelene Fana og Ytrebygda. IBS består i dag av 4 personer som arbeider opp mot målgruppene gjennom ulike prosjekter. Dette er 4 ildsjeler som virkelig brenner for det de driver med og det gjenspeiler seg i gleden som spres til deltakerne på deres aktiviteter. Gjennom observasjon og deltagelse har vi hatt gleden av å få være med på prosjektene Evig aktiv, Aktiv på arbeid og MEGA basis samt Utrustet klatring og aktiviteten i Bjørgvin Fengsel. Vi har også laget aktivitetsplaner og gjennomført egne økter. Det har vært til stor inspirasjon å se hvor viktig og og stor påvirkning disse prosjektene har ovenfor alle gruppene.

For de eldre i nærmiljøet er aktivitetene i Evig aktiv blant ukens høydepunkter. Dette er for mange deres mulighet for fysisk aktivitet og sosialisering i hverdagen og består av enten sirkeltrening eller stoltrening. I tillegg finnes det også et åpent tilbud med linedance ukentlig. Stoltreningen på Ytrebygda har blant annet en flott gjeng med hyggelige eldre damer som skaper god stemning når de synger med til «jag trodde änglarna fanns» mens de trener, vifter med armene og roper «Halleluja» alle i kor. Dette ga oss et innblikk av at aktivitetene er med på å skape glede og trivsel sammen i et fellesskap.

Aktiv på arbeid er et treningstilbud for bedrifter hvor treningen skjer i eller i forbindelse med arbeidstiden. Dette gjør tilbudet mer attraktivt for de ansatte og gjør det enkelt for travle mennesker med liten tid på ettermiddagstid til å være aktive i løpet av dagen. Dette tilbudet er noe som burde vært implementert på alle arbeidsplasser! Her mener vi at effektene av dette kan være enorme for deltakerne, bedriftene og samfunnet.

Mega Basis er et aktivitetstilbud for barn med ulike utfordringer innenfor psykisk helse, der de får gjort tilrettelagt aktivitet på ettermiddagstid. Idrett Bergen Sør har dette tilbudet i flere av idrettslagene de samarbeider med. Blant annet ute på Kalanseid hvor jeg, Emilie, har vært aktivitetsleder.

Idrett Bergen Sør gjør en enormt viktig jobb for sine deltakere, kommunen og samfunnet. Forebygging er absolutt veien å gå, og dette må få en større betydning i veien videre. Dette krever en bedre forståelse, bedre samarbeid mellom sektorene og ildsjeler som disse 4.

Vi takker for en flott praksisperiode som har gitt oss bedre forståelse og innspill på hva Idrett Bergen Sør gjør, og hva det har å si for samfunnet de berører.

Sammen om å bedre folkehelsen!

12/03-2020 Emilie Slettli og Tøger Trettsveen

Refleksjoner fra praksis i Idrett Bergen Sør
Powered by Cornerstone