Sammen om å bedre folkehelsen

 

 

 

 

 

Tjeldstø skule

Tjeldstø skule

Tjeldstø skule startet opp med AktiVane våren 2019. Ungdomsskoleelever fra Øygarden ungdomsskole bidrar som aktivitetsledere.

 
 

AktiVane er støttet av


 

Powered by Cornerstone