Sammen om å bedre folkehelsen

 

 

 

 

 

Skranevatnet skole

Skranevatnet skole

Skranevatnet skole startet opp med AktiVane høsten 2017. Ungdomsskoleelever fra Skranevatnet ungdomsskole bidrar som aktivitetsledere.

 
 

AktiVane er støttet av


 

Powered by Cornerstone