Sammen om å bedre folkehelsen

 

 

 

 

 

Rolland skole

Rolland skole

Rolland skole startet med AktiVane høsten 2014. Ungdomsskoleelever fra Blokkhaugen Ungdomsskole bidrar som aktivitetsledere.

 
 

AktiVane er støttet av


 

Powered by Cornerstone