Sammen om å bedre folkehelsen

 

 

 

 

 

Kirkevoll skole

Kirkevoll skole

Kirkevoll skole var første skole ut, og startet med AktiVane våren 2013. Kirkevoll skole er en 1-10 trinns skole, og ungdomsskoleelever fra samme skole bidrar som aktivitetsledere. 

 
 

AktiVane er støttet av


 

Powered by Cornerstone