Sammen om å bedre folkehelsen

 

 

 

 

 

AktiVane

(Trykk på VIMEO for å spille av filmen i fullskjerm)

Ulike former for fysisk aktivitet kan være kilde til positive opplevelser, samhold, glede og ikke minst en rekke fysiske helsegevinster. Dessverre viser nyere forskning i følge Folkehelseinstituttet at tilsammen 17 prosent av guttene og 22 prosent av jentene i tredje klasse i Norge har overvekt eller fedme. Dette er skremmende tall som taler for at barn har behov for mer aktivitet gjennom dagen. 

Bergen Kommune valgte i 2014 å satse på vår modell, AktiVane, for å kunne gi et kvalitetssikret aktivitetstilbud til SFO-er i Bergen. Sammen med Vestland Idrettskrets gir vi i Idrett Bergen Sør opplæring og veiledning til SFO-ansatte og ungdomsskoleelever, slik at de får kompetanse på hvordan skape god og tilrettelagt aktivitet for barna i SFO-tiden. 

Ved oppstart av AktiVane får SFO følgende:
- Aktivitetslederkurs barneidrett for sine ansatte
- Tett oppfølging i SFO-tiden av veileder fra Idrett Bergen Sør eller Vestland Idrettskrets over en 6 ukers periode.
- Tilgang på aktivitetsplaner og annet informasjonsmateriell som kan brukes i SFO-tiden.
- Ungdomsskoleelever som er sertifiserte aktivitetsledere bidrar inn i AktiVane aktiviten. 

Og det beste av alt - dette er gratis for din skole!

Ta kontakt med oss, dersom din skole ønsker å starte med AktiVane!

 

Bilder fra AktiVane

AktiVane er støttet av


 

Aktuelt for AktiVane


 

Aktive barn blir spreke gamlinger
Anbefalinger: Fysisk aktivitet for barn i ulike aldre
Powered by Cornerstone