Sammen om å bedre folkehelsen

 

 

 

 

 

MEGA

MEGA

MEGA står for Mestring, Energi, Glede og Aktivitet. Disse ordene beskriver det vi ønsker å oppnå med dette tilbudet. 

Barn og unge med diagnoser som autisme, asperbergers og ad/hd finner seg gjerne ikke tilrette i ordinære idrettstilbud. Gjennom MEGA ønsker vi å gi denne målgruppen et tilrettelagt aktivitetstilbud hvor det er fokus på trygge rammer, individualitet i gruppe, mestring, forutsigbarhet og spenning gjennom fysisk aktivitet.

Våren 2013 startet vi en klatregruppe for denne målgruppen. I 2014 fikk vi innvilget 3-årig støtte fra Extrastiftelsen. Dette har bidratt til at vi har kunne starte enda flere grupper, og i tillegg arrangere aktivitetsdager for målgruppen. Et godt samarbeid med aktører som Barne- og ungdomspsykiatrien, PPT og Autismeforeningen, har også bidratt til at dette har latt seg gjennomføre. 

 

 

 
 
Bilder fra MEGA

MEGA er støttet av:


 

Powered by Cornerstone